BizKimiz

İnsagram Takipçiniz

Hedeflerimiz
İnstagram Takipçiniz, gelişen sektör ihtiyaçlarına etkin çözümler üretebilmek için amacıyla 2005 yılının başında kurulmuştur. Firmalara etkin çözümler sunabilmek iyi bir ekip çalışması ve firmaların ihtiyaçlarını iyi analiz etmesinden geçtiğine inanan ve bu bilinçle çalışan bir departmandır.

Vizyonumuz
Sunduğumuz tüm hizmetlerin müşterilerimizde öncelikle verimlilik, kurumsal çeviklik, sadece kurum içi değil kurumlar arası entegrasyona hazır, toplamda rekabet avantajı oluşturacak çözümler olması temel iş yaklaşımımızı ortaya koymaktadır.

Maliyet Avantajları, Tam Çözümler
İnstagram Takipçiniz farklı kılan maliyet avantajlı tam çözümler sunmasıdır. Hem tedarikçi firmalara hem de kurumsal ve bireysel müşterilerine yakın ve direk süreçlerle ulaşarak, sürekli maliyet avantajı oluşturmayı hedeflemektedir.

İnstagram Takipçiniz’in sunduğu maliyet avantajının sırrı organizasyon ve iş süreçlerini yalın olarak yeniden düzenleyerek bireysel ve kurumsal müşterileriler olabildiğince az katmanla ve doğrudan erişmesi ve bu yolla gereksiz tüm maliyetleri bertaraf etmesinden kaynaklanmaktadır. Böylelikle, kaliteden ödün vermeksizin, en yeni teknolojiyi yansıtan ürün ve çözümlerini, satın alınabilir fiyatla pazara sunabilmektedir.